הרצאות מפי חיים אלימלך ואיתן עידן :

דוברים נוספים באירוע הוועידה הבינלאומית לטכנולוגיה בשירות הנגישות ACCESS ISRAEL 2017

Open Accessibilty Menu